Jesteś tutaj

Szkolenia

W dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi szkolenie rozumiane jest jako element systemu kadrowego, skierowany na utrzymanie i poprawę efektywności pracy. Jest to więc proces edukacyjny, ukierunkowany na pozyskanie przez uczestników nowych umiejętności oraz taką zmianę ich zachowań i przyzwyczajeń, która umożliwi im osiągnięcie ustalonych wcześniej celów.

Nasi doświadczeni trenerzy prowadzą szkolenia zamknięte według programu dopasowanego do potrzeb klienta i specyfiki branży, w której działają. Tematy szkoleń obejmują takie obszary jak:

  • obsługa klienta,
  • kompetencje miękkie z zakresu technik sprzedaży i negocjacji,
  • windykacja należności,
  • wsparcie techniczne do obsługi systemów IT,
  • wsparcie techniczne dla usług oraz obsługa sytuacji kryzysowych.

Specjalizujemy się również w rozwijaniu kompetencji menedżerskich i sprzedażowych oraz umiejętności twardych. Wykraczając naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy także wykonywanie audytów kompetencyjnych i  komunikacyjnych.